Дворът – визитната картичка на нашия дом

 

Дворът - визитната картичка на нашия дом

Как да направим нашия двор красив и уютен? Вижте съветите на ландш. арх. Росица Петрова, която е специалист по интериорно и екстериорно озеленяване, проектиране и изграждане на покривни градини, подръжка на зелени площи.

– Тъй като ситуирането на сградата в определен парцел е първостепенна задача, кои са факторите, които фиксират точното й място?

– При устройството и озеленяването на еднофамилен парцел се обособяват основно две функционални зони: зона на застрояване – разполагане на сграда и тераса към нея; зона за отдих на открито – декоративна градина и открита тревна площ. Разположението на сградата в парцела определя разположението на другите зони. Нейното местоположение зависи от много фактори – наклона на терена, посоките, комуникациите, неблагоприятните влияния на околната среда и др. Най-лошият вариант е, когато сградата бъде разположена в средата на парцела и го разбива в пространствено отношение. Оптималният вариант е тя да заема северния или северозападния край на двора, за да се осигури повече свободна площ. Това ще даде възможност за откриване на красиви южни и югоизточни изложения.

Дворът - визитната картичка на нашия дом

– Какво е значението на декоративните насаждения?

Освен естетическо значение те имат редица важни защитни функции, влияещи върху средата на живот. В този смисъл подборът трябва да бъде внимателен: от една страна, декоративните видове трябва да отговарят на вкусовите изисквания на местообитателите, а от друга – да бъдат съобразени с почвените и климатичните особености на мястото, за да са устойчиви фактори на средата.

Дворът - визитната картичка на нашия дом

– Каква е ролята на растителността в “композирането” на двора?

– В композиционно отношение решенията за вписването на растителността в дворното пространство са съобразени най-напред с желанията на собствениците. Могат да бъдат приложени различни варианти на стилово оформление – геометричен, пейзажен, комбинация от двата, предложения за бускети (рязани форми), от прави линии или в комбинация с окръжности или части от тях, разчупващи алейните пространства.

Дворът - визитната картичка на нашия дом

– Как се постига точната визия при съчетаването на различните посадъчни видове?

– Декоративната растителност е много разнообразна по отношение на багрите и времето на цъфтеж. Така че в различните сезони на годината, като се разчита на ефектите на видовете – пъстрота на листната маса, нюансите на цветовете, времето на цъфтеж, красотата на плодчетата, ярко обагрените стъбла, ароматите, се получават интересните комбинации. Друга, неизчерпаема възможност за колоритна декорация са цветята. Най-често те се разполагат в лехи и валони покрай стена, зид, до тераса или в ивици покрай храстите. Някои от тях имат оптимално въздействие, когато са самостоятелни, други – когато са в групи.
Могат да бъдат използвани и други елементи от природната среда: вода – да бъдат разиграни различни водни ефекти (водно огледало, водна каскада, малко поточе, фонтан, шадраван и др.); подходящо подбрани камъни – важен елемент за завършек на композиционния ансамбъл.

Дворът - визитната картичка на нашия дом

– Има ли специални изисквания при разполагането на екстериорната мебел като елемент от дворното оформление?

– Първо, мястото на градинската мебел като барбекю, шатра, беседка, маса и столове, градинска люлка и др. трябва да бъде съобразено стилово с постройката и цялостния облик на имота. Обикновено особеностите на подредбата на двора и на терена подсказват най-подходящите места. Важна роля тук играе градинската тераса. Тя се явява свързващият елемент между постройката и двора. Насажденията около нея се съотнасят към общата композиция на пространството и имат задачата да осигурят както плавния преход, така и необходимия баланс. По-големите тераси могат да бъдат обогатени с растителни елементи и пластични форми.

– Необходим ли е проект за озеленяването?

– Проектирането на дворното пространство е необходимо поради всички специфични особености при изграждането му: На първо място е важен видът на терена и възможностите за моделирането му – насипи, изкопи, наклони, нива на земните маси, терасиране. Не по-маловажно е изграждането на подпорни стени, стъпала, стълби в зависимост от терена, както и планировката и оразмеряването за оформяне на алейната мрежа.

Проектът включва:

• растер на настилката;
• избор на вид напояване на зелените площи;
• разчет на разхода на вода; канализацията (да приема атмосферните и други видове отпадъчни води от дворното пространство и да ги отвежда);
• отводняване и дренажна система, ако се налага;
• дендрологичната част – изборът на растителността според условията на средата заедно с посадъчния проект и трасировката – разработка на детайли, най-често акценти в дворното пространство.

– След проектирането и изграждането на градината следва поддържането й. Коя е качествената и компетентна поддръжка за естетически издържана дворна площ?

– Ефектът на първите два етапа (проектиране и изграждане) при създаването на зелен ансамбъл се постига единствено с редовна и грамотна поддръжка. Тя се разделя на няколко основни вида:

Поддръжка при дървета и храсти. Грижите започват след засаждането им и включват интензивни агротехнически мероприятия за възстановяване и поддържане предимно на кореновата система – поливане, текуща обработка на почвата, затопляне, торене и подхранване на растенията; поддръжка на короната – резитби, обливане, защита от насекоми, извънкореново подхранване, зазимяване и отзимяване; грижи за стъблата – лечение на рани, укрепване на клоните и стъблата, почистване, изправяне на наведените дървета и др.

Поддръжка на рози. Текуща обработка на почвата (прекопаване, разрохкване, плевене), подхранване, поливане, резитби, зазимяване и отзимяване.

Цветя и декоративни треви. Разрохкване на почвата, плевене на цветята, поливане, мулчиране, подхранване, пресаждане и разделяне на растенията, подпиране, разреждане, премахване на прецъфтели цветове, подрязване и др.

Поддръжка на тревни площи. Една от най-важните предпоставки за получаване на качествен тревен чим включва косене, подхранване, поливане и механична обработка – грапене, повърхностно пробождане, аериране, вертикутиране, валиране; опесъчаване и хумусиране.

Съществен фактор за доброто и здраво развитие на растенията е поливната система, при която е предвидено и изчислено необходимото водно количество за различните видове. Необходимо е внасяне на различни видове торове в определен период, растителна защита – за предпазване от неприятели, вредители и болести. Важен момент е и зазимяването на растенията, както и резитбата при някои декоративни видове с цел сгъстяването им. Най-доброто решение е тези грижи да се осъществяват от специалисти в областта на градинско-парковото изкуство.