Клинкерни тухли постилат градината

Искаме да положим в двора твърдо покритие. От какъв материал е най-добре да го направим и как да го поставим?

Клинкерни тухли постилат градината

Отговорът

Твърдото покритие в градината може да бъде бетон, керамични плочи, фазерни плоскости, камък, метални сегменти, блокчета и какво ли не още. Но един от най-разпространените материали са строителните тухли. И по-точно – клинкерните тухли. Те се подреждат върху всякаква почва, с тях лесно се правят фигури, а когато е необходимо също така лесно се подменят.

Клинкерни тухли постилат градината

Технологията на нанасяне на тухленото покритие се състои от няколко етапа – поставяне на твърда основа, подреждане и окончателно полагане на тухлите.

Клинкерни тухли постилат градината

В какъв ред се извършва работата?

Клинкерни тухли постилат градината

Най-напред разчистваме определената за тухлите площ, като премахваме старото покритие , порасналата трева или други отпадъци. Следва поставяне на чакълена основа, за която следим внимателно да е добре нивелирана. Върху вече подравнения чакъл нанасяме бетонова заливка. Бетоновата заливка се разнася в равномерен слой по цялата площ. После тухлите се подреждат по предварително избраната конфигурация (в случая, тъй наречената „рибена кост“ ). В местата на стиковка със стени и дървета, тухлите внимателно се поставят и се нивелират. Цялостната обработка на тухленото покритие изисква специалиризирани инструменти като гумен чук, права летва и метла за последващо почистване.