Градинското осветление

Градинското осветление

Осветлението е характрен елемент от съвремения дизайн на градината. Дневната светлина прави достъпни за окото нейните багри и форми. От градината обаче изискваме да е хубава както денем, така и нощем, още повече, че прекарваме в нея часове на отдих, след като небесното светило се е скрило зад хоризонта. Естетът е устроен да се радва на красивото по всяко време. Светлинта не е само само средство да се ориентирате в посоките. Осветлението придава на градината неповторимо очарование, тя изглежда по-различно, сякаш е облякла празничен вечерен тоалет. Играта на светлините създава причудливи фори, поражда приказно насторение. Такъв ефект, разбира се, не винаги се постига и не на всеки се отдава.

Градинското осветление

В търсене на майстора

Осветлението на градината, в т. ч. и външното осветление на постройките, предствалява система от осветителни тела. Нейното изграждане е свързано не само с основната цел да се постигне най-добър ефект. Тя трябва да е също икономична (цените на електроенергията неизменно растат), осветителните тела да се вписват по подходящ начин в общия градински ансамбъл, да не пречат на растежа на цветята и дърветата и, може би най-важното, да бъдат напълно безопасни за обитателите на градината – хора, домашни любимци, животни и птици. Градинското осветление трябва да се избере с вкус, с предвидливост за икономия, с подходящо разположение и грижливо да се изработи. Това не е във възможностите на любителя градинар. Проектът и неговотоизпълнение е от компетентността на различни специалити – ландшафтен архитект, електроинженер, стротелен инженер и добре обучени изпълнителски кадри. Разбира се, погрешен ще е изводът, че собственикът на градината, ценител на красотата, трябва да остане встрани от пролмеа като като нищо не разбиращ. Напротив, трябва да има определени изиквания и все някакъв минимум от познания, свързани с неговите изиисквания.

Където е най-потребно

Като изключително потребен елемент осветлението най-често присъства в най-обитаваните части на двора и дворната гадина – алеите, площадките, терасите, входовете на къщата и пристройките. По тези места то не трябва да е натрапващо се, но не бива и да е слабо. Основното изискване към него е да дава възможност добре да се забелязват особеностите на градинските комуникации, цветята и всички други елементи от градинската украса, които трябва да се пазят.

Градинското осветление

Дифузна светлина или насочен лъч

Осветителните тела за градината се подразделят на два вида – открити и закрити. Откритите са особено подходящи за градинските площадки. Те обикновено са от глобусен тип и се нареждат в правилна редица на еднакви разстояния едно от друго. Линията на нареждане обикновено следва границите на площадката (права, вълнообразна, дъговидна и пр.). Така тя може да оформя различни геометрини фигури – квадрат, правоъгълник, многоъгълник, кръг, полукъг.
Най-характерните особености на откритите тела е типът на светлинния лъч Те могат да бъдат с дифузно насочен лъч, с директно осветяване и с индиректно осветяване. Директно осветяване се прави, когато желаем обектът да бъде постоянно забелязван. Това може да бъде фонтан, езеро, басейн, пергола отделен растителен вид и др. С индиректното осветление само се отбелязва обектът – стопанска постройка, мивка, вход към пристройка. Дифузните осветителни тела се използуват над пейки, маси, градински беседки. Входът на къщата също трябва да бъде постоянно дифузно осветен.

Градинското осветление

Светлина отдолу

Тя се постига чрез закрити осветителни тела. Те се вкопават в земята и или се вграждат в площадковото покритие. При входната площадка например те могат да се разположат в права линия или в полукръг, нормално е да се подредят успоредно на стълбището към входната врата. Свързващите кабели са се полагат под повърхността на земята на предварително предвидени и съобразени с експлоатацията на терана места. Монтажът на металната кутия на осветителното тяло е свързан с направата на малък изкоп (ако се налага, изваждат се една-две плочи) и изграждането на циментова облицовка. Размерите на такова светлинно тяло-кутия са най-често около 20 на 10 на 5-6 сантиметра.

Лампата над входа

При стълбищните подходи към дома или терасите най-често осветителните тела се „зазиждат” в къщата. За целта се изкопава с малка пробивна машина ниша в стената. Размерите й не трябва да са много по-големи от кутията на тялото. Проводниците, ако не са вградени в стената предварително, внимателно се изпъват и закрепват със скоби успоредно на стълбището. Осветителното тяло с кутията се полага в нишата на стената и се фиксира с варово-циментов разтвор (3 тегловни части цимент, 3 тегловни части хоросан и 1 тегловна част вода). В случая осветителното тяло е от дифузионен тип и осветява добре всички стъпъла. Разбира се, осветеността ще зависи и от неговото разположение. Важно е обаче при определяне на мястото, на което ще се монтира, да се предвиди и лесната смяна на изгорялата крушка.

Акумулатори на слънчева енергия

Ако желаете да осветите зелената морава на вашата къща, това ще постигнете с осветителни тела, закрепени на малки метални стълбове, вкопани в почвата. Вкопани са и електропроводните кабели. Заслужава внимание обаче и един друг начин за снабдяване с електричество. С помощта на слънчеви миниколектори моравата може да се осветява цяла нощ през лятото от акумулираната през деня слънчева енергия. Тези силициеви слънчеви колектори са способни да захранят няколко такива осветителни тела, разположени хармонично така, че да осветяват цялата поляна или поне атрактивната част от нея.

Градинското осветление

По стъпалата към градината

Малко по-различни са нещата при стълбища, водещи към градината или към задната страна на къщата. Тук осветителните тела могат да бъдат и открити. В такъв случай те наподобяват саксии за цветя. В долната им част се свързва захранващият кабел (добре гумиран и херметизиран против влага), а в горната част в глобус е разположено осветителното тяло. При монтажа им на такова стълбище осветителните телеа могат да се редуват със сандъчетата и саксиите за цветя и така да представляват атрактивна гледка и през деня.

Индивидуалното огряване

При осветяване на конкретни обекти (малка колония от красива цветяна група, украсена с растителност пергола, беседка или чешма насред двора) се използува директно осветително тяло. То може да бъде констурирано в специална форма (напр. подковообразно) да бъде съставено от няколко светлинни иизточника или да е само една крушка-прожектор с екран, монтирана на въртящ се във всички посоки цокъл, за да се насочва лъчът в желаната посока.

Градинското осветление

Самостоятелното електрозахранване

В задната част на къщата можете да поставите открити осветителни тела, закрепени непосредствено на външната стена. Те се захранват директно от разпределителната кутия. Градинското осветление обаче трябва да е с отделно от къщата електрозахранване, т. е. да представлява самостоятелен електрически кръг, и да има отделен предпазител (бушон), който да е поне 25 ампера. При необходимост от ремонт градинското осветление трябва да може изцяло да се изключва, независимо от електроснабдяването на къщата и гаража и да не зависи от останалите електоконсуматори.

инж. Атанас Желязов