Терасите и ландшафтния дизайн

Тераси наричаме откритите площадки, малко приповдигнати над земята или намиращи се на едно ниво с нея. На градинските или дворни участъци тези площадки играят значителна роля като декоративен елемент.

Терасите и ландшафтния дизайн

 

Битова потребност в градинския дизайн

Терасите могат да бъдат продължение на къщата или да се намират непосредствено до нея, могат да се разполагат отделно, понякога в отдалеченост от дома, а понякога да се съединяват с него чрез покрит преход. Преди всичко те са място за отдих и за това е желателно да се организират така, че от тях да се открива най-широк обзор към градината, алпинеума, моравата и т.н. Освен това се препоръчва терасата да разполага в полусянка, така че в слънчеви дни на нея да не бъде прекалено горещо. За защита от слънцето може да се използват тенти или градински чадъри.
Към терасите се предявяват редица изисквания, съобразени с техните конкретни особености. Те трябва да хармонират с окръжаващата среда. Ето защо и растенията, които обикновено се засаждат наоколо, следва да се подбират така, че да се съчетават с останалата отглеждана растителност. От терасата трябва да се открива прекрасен изглед. За защита от вятър ще послужат увивни растения или храсти.

Терасите и ландшафтния дизайн

Първата крачка е успешното планиране

Разположените в алпинеуми тераси, може да бъдат планирани по най-различен начин – кръгли, квадратни, правоъгълни или с неправилна форма. Срещат се също различни варианти на съоръжения, призвани да защитават от вятър. Това могат да бъдат решетки с увивни растения, каменни бордюри, живи плетове или преносими прегради. Същата роля могат да играят засадени редом с нея дървета и храсти. Тъй като на терасата се предполага поставяне на мебели, целесъобразно е да се предвиди покрив, който ще предпазва от дъжд, ако тя ще се строи отделно от къщата. В случай, че е долепена до дома, покривът обикновено е общ.
Преди строителството трябва да се вземе под внимание и релефът на участъка. Ако неговата повърхност е достатъчно равна, терасата може да се строи на равнището на почвата, а ако релефът се отличава с резки преходи или дворът е разположен на склон, тя може леко да се приповдигне, така че едновременно да подобри обзора и външния вид на целия ансамбъл.

Терасите и ландшафтния дизайн

Направата и материалите

За строителството на терасата може да се използват разнообразни материали, но за предпочитане са природните или такива, които ги имитират. Покритите тераси в алпинеумите се правят от дъски, дървени трупи, плочки, варовик, естествен или изкуствен камък.
Дървените покрития не се отличават с такава дълготрайност, като каменните, но изглеждат някак по-топли и предразполагат към почивка. Необходимо е да се помни, че независимо от това какво покритие се използва, терасата трябва да се вписва в общия облик на участъка.
За да се придаде на дървеното покритие завършен вид, по краищата на площадката се поставят закрепени с цимент едри камъни. При използване на дъски се препоръчва реденето им като паркет. Когато за покритие се използват плочи, тяхната дебелина не бива да бъде по-малка от 5-10 см, защото по-тънките лесно се чупят. Ако терасата се прави с ограда, за нея най-вече ще подхождат стълбчетата, изградени от тухли и облицовани с плочи, имитиращи естествен камък.

Терасите и ландшафтния дизайн

Като плавен преход от алпинеума към къщата

Когато терасата ще се оформя по този начин, плочите се полагат така, че да не образуват резки граници, а да се вписват в общия характер на дворното пространство. В пространството между плочите се засаждат растения, които се използват често в алпинеуми и рокариуми – мащерка, алпийска роза, тлъстига, каменоломка и др. Преходът от терасата в алпинеума се прави плавен, незабележим, избягват се резките строги линии. За висока тераса може да се използват същите материали, без да се забравя, че за спускане в алпинеума ще потрябва и стълба.

На известно разстояние от жилището

Терасите, намиращи се отделно от дома, се правят обикновено на възвишение, за да се открива от тях добър изглед. Те могат да бъдат на едно или на няколко нива. Многоетажните тераси обикновено се разполагат на скатове. Необходимо е да се строят така, че максимално да напомнят естествени природни тераси. На всяко от нивата може да се разположи различна композиция от камъни и растения, различаващи се по цвят, размер и време на цъфтеж.

Терасите и ландшафтния дизайн

Когато строежът започва

Начален етап в строителството на всяка тераса е подготовката на участъка. От избраното място трябва да се отстранят всички строителни отпадъци и различни други предмети, после се премахва горният почвен слой, заравнява се повърхността и участъкът се трамбова. Най-добре е това да се направи през есента, за да може през зимата земята да улегне. През пролетта върху трамбованото място се насипва слой пясък с дебелина около 10 см, а върху него покритие по избор. Ако между плочите ще се засаждат растения на основата на пясъка следва да се сложи и слой почва с дебелина 20-30 см, а след полагането на покритието междините да се запълнят с пръст.
За да не се задържа дъждовната вода на терасата и да не отмива основата, е необходимо да се направи малък наклон (например към алпинеума) – 2 см на всеки метър.
Независимо от това, че равните участъци се обработват по-леко и изглеждат по-прилежни, терените с изразен релеф са по-интересни и дават простор на фантазията. За прехода между площадки на различни нива в такива дворове се използват стъпала и градински стълби, които често се явяват не по-малко оригинален декоративен елемент от алеите.
Технологията за строителство на стълби и вида на тяхното покритие са много сходни с тези, които се използват при направата на алеите. Може да се строят от всякакъв материал – дърво, камък, бетон, тухла. Всичко зависи от местоположението им и общото оформление на двора.